Training Zakelijk en Ondernemend Denken

Ontwikkeld voor medewerkers die klaar staan om een cruciale rol te gaan vervullen in uw bedrijf maar nu bijkomende inzichten nodig hebben.

Training Zakelijk en Ondernemend Denken

Dit programma is specifiek ontwikkeld voor medewerkers die klaar staan  om een cruciale rol te vervullen in uw bedrijf, en die opgeklommen zijn uit een technische, administratieve of commerciële functie. Voor een volgende stap in hun loopbaan binnen uw onderneming hebben ze echter andere inzichten nodig dan diegene die hen tot nu toe succesvol maakten. Daarom verdienen deze sleutelmedewerkers een traject dat hen deze nieuwe inzichten snel bijbrengt, en dat hen de nodige ondersteuning biedt in hun persoonlijke groei.

Tijdens het trainingsprogramma leggen we ons toe op de volgende onderwerpen:

1. Communicatiestijlen

Meer dan 80% van wat we communiceren maken we duidelijk door hoe we het zeggen, niet door wat we zeggen. Onze persoonlijke communicatiestijl kleurt elke interactie met onze omgeving. Telkens wanneer je met klanten en collega's omgaat is niet alleen de vorm van communicatie bepalend voor hoe je begrepen wordt, maar ook de mate waarin je je kan aanpassen aan de communicatiestijl van de andere persoon zal bepalen of je je doel bereikt. In het eerste deel van deze sessie leer je je persoonlijke communicatiestijl in kaart brengen, krijg je inzicht in de invloed hiervan, en leer je waar jouw sterktes en zwaktes liggen. In het tweede deel gaan we dieper in op het effect van deze communicatiestijlen in een onderneming,en hoe primaire behoeften van mensen een onderneming sturen in haar dagelijkse werking.

2. Klantencommunicatie: Proactief vs. reactief

De dienstverlening van een Belgische onderneming laat zich vaak typeren door een sterke dienstverlening en een grote toewijding aan de wensen van de klant, maar het is vaak moeilijk om deze typische eigenschappen te combineren met een gezonde winstmarge. De proactiviteit die we in de samenwerking met de klant aan de dag leggen is een sleutel in deze evenwichtsoefening. Gezonde ondernemingen hebben namelijk een heelbewust evenwicht gecreëerd tussen hun proactieve en reactieve werking naar het cliënteel om deze samenwerking te optimaliseren. Tijdens deze module leer je hoe belangrijk dit evenwicht is, en hoe je de rendabiliteit van je onderneming of business unit naar een hoger niveau kan tillen door hiernaar te werken. Ook leer je hier om te gaan met verschillende culturen, met verschillende collega's en medewerkers, en kom je te weten hoe je zelf proactiever kan worden in je omgang met klanten.

3. Nieuw cliënteel vs. bestaand cliënteel

Zelfs voor de meest ervaren medewerkers is het leren kennen van nieuwe klanten niet altijd een voor de hand liggende opdracht. Je leert in deze module hoe je in het kader van de meest recente wetgeving een handig gegevensbestand opbouwt, hoe je mensen op een heel gestructureerde manier kan overtuigen jouw bedrijf een kans te geven, en hoe je afspraken bekomt met dat doelpubliek.Relatiebeheer daarentegen was vroeger niet veel meer dan regelmatig je cliënteel een bezoekje te brengen, of wat langer te blijven praten na het invullen van de bestelbon. Vandaag is relatiebeheer een bron van innovatie en rendabiliteit, en is de bestelling een digitaal en automatisch proces. We leren je tijdens deze module ook hoe je de band met je beste klantenonderhoudt, hoe hun problemen jouw opportuniteiten worden, en hoe je structuur creëert in je agenda om een groot aantal klanten te beheren.

4. Storytelling: Overtuigende communicatie voor introverte types

Storytelling klinkt heel sprookjesachtig, maar het is meer dan alleen een manier om een verhaal te vertellen. Het gaat over effectief communiceren,en vooral over overtuigend communiceren. Het stelt je in staat om vanuit jouw persoonlijke stijl een eerlijk en authentiek verhaal te brengen dat jouw klant overtuigt om je te vertrouwen en je advies te volgen. Maar het is niet alleen heel effectief voor het starten van nieuwe relaties. Ook bij bestaande klanten is het belangrijk dat je een duidelijk, authentiek en overtuigend verhaal kunt brengen.

5. Psychologie voor dagelijks gebruik

Voor medewerkers die voor het eerst een leidinggevende rol krijgen is het van belang een basisbegrip te ontwikkelen van de psychologie van hun medewerkers. Daarom geven we in deze module een inzicht in de meestvoorkomende psychologische effecten en hoe je ermee kan omgaan als leidinggevende. We hebben het over fenomenen als motivatie,veranderingsweerstand, stereotypering, sociale activering, aangeleerde machteloosheid, angst versus ratio, om er maar enkele te noemen. We geven een summiere maar heldere uitleg van de voornaamste effecten zodat de deelnemers deze effecten minstens leren herkennen, en tonen hen hoe hiermee in de praktijk om te gaan.

6. Business Modelling 1: Structuur & opbouw met cases

Een business model is een structuur die je inzicht in een bedrijf versnelt. In welke onderneming je ook terecht komt, een business model zal je helpen om snel te begrijpen waar de pijnpunten in het bedrijf zitten, en welke rol jij kan vervullen om de onderneming een stap in de goede richting te laten zetten. In Business Modelling 1 wordt deze structuur stap voor stap uitgelegd aan de hand van actuele voorbeelden uit bekende bedrijven. Je leert ook om de bovenstaande inzichten toe te passen op jouw onderneming, zodat je begrijpt welke uitdagingen jouw bedrijf moet aangaan. Hierdoor kan je jouw eigen rol hierin beter inschatten, en snap je welke veranderingen nodig zullen zijn om de doelstellingen van de firma te realiseren. 

7. Business Modelling 2: Innovatie & intrapreneurship

De ambitie om te groeien is dé rode draad doorheen Vlaamse bedrijven,zowel nationaal als internationaal. Maar deze groei zal zich voornamelijk voordoen in innovatieve bedrijven, en in ondernemingen die begrijpen dat ze moeten veranderen om te groeien.Dat betekent echter niet dat iedereen een ingenieur of wetenschapper moet zijn om een grote bijdrage te leveren. In Business Modelling 2 leer je hoe de mechanismen van groei werken in een bedrijf, en hoe innovatie samenhangt met klantenbeheer, communicatie en proactiviteit.

8. Klantensegmentatie in de praktijk

In een praktische en interactieve sessie krijgt elke deelnemer een techniek mee op zijn/haar klantenportefeuille op een systematische manier te structureren. De bedoeling van deze oefening is om in één oogopslag een overzicht te genereren van de huidige samenstelling van de klantenportefeuille versus de gewenste samenstelling. Bijkomend wordt dan voor de nodige verandering een actieplan opgemaakt dat ervoor zorgt dat de huidige situatie naar de gewenste kan worden omgezet, met een reeksactiepunten als resultaat.

9. Intrapreneurship

Tal van bedrijven hebben letterlijk tientallen goede producten op de plank liggen waarmee ze ooit een klant uit de nood hebben geholpen. Maar hoe weet je of hier een nieuwe markt in schuilt? En als dat zo is, hoe begin je daar dan aan? In deze module krijg je een echt stappenplan om het ondernemerschap binnen jouw bedrijf in goede banen te leiden, en leer je alle voorbereidingen te treffen die nodig zijn om nieuwe producten tot nieuwe markten te ontwikkelen.

10. Taakomschrijvingen en evaluatiegesprekken

Voor ondernemers en managers die voor het eerst moeten omgaan met personeel is het van cruciaal belang om hun verwachtingen constructief en transparant over te brengen aan hun medewerkers. De toegevoegde waarde die de onderneming wilt realiseren moet een rode draad zijn doorheen de taakomschrijving van elke medewerker in het team. Tijdens deze module leer je hoe je deze meerwaarde vertaalt in meetbare succesparameters die voor je team transparant en rechtvaardig zijn.

11. Persoonlijk actieplan

De laatste sessie van ons traject herhaalt de voornaamste leerpunten vanuit elke cursist, en dat doen we aan de hand van de opmaak van een persoonlijk actieplan. We overlopen hierbij de voornaamste leerpunten van elke module, om voor elke cursist individueel een actieplan op te maken met concrete stappen die de onderneming vooruit zullen helpen en de ambities van de medewerker in kwestie waarmaken.


De opleiding omvat tien wekelijkse sessies van tweemaal anderhalf uur. Deze sessies gaan door in onze kantoren te Hasselt of kunnen ter plaatse georganiseerd worden bij de klant vanaf 5 deelnemers met een maximum van 12.

Heb je niet de tijd de volledige training te volgen? Of wil je je verdiepen in een specifieke onderwerp? We bieden de bovenstaande modules ook aan als aparte crash-courses. Check onze agenda voor aankomende workshops.

Wenst u meer informatie?

deel deze dienst
Ons doelpubliek Bijscholen Workshops
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief