Over Upstream

Upstream is opgericht om twee kennisdomeinen meer inzichtelijk te maken voor iedereen die zichzelf wilt ontplooien en verrijken.

Over ons

Upstream is opgericht uit pure passie. Passie voor medewerkers die elke dag nederig werken om hun bedrijf hogerop te brengen. Ze hoeven niet in de spotlights te staan. Ze willen gewoon doen wat goed is voor de klant, en wat goed is voor het bedrijf. Veel van deze medewerkers hebben vaak een onontgonnen talent om met klanten om te gaan. Meer nog, vaak doen ze het daarin beter dan zuiver commerciële werknemers. Ze zijn geloofwaardiger, en werken vanuit een authenticiteit die een verkoper niet kan nabootsen.

Daarom willen we twee inzichten bijbrengen met alles wat we doen.

Ten eerste wil Upstream inzicht bieden in de werking van een onderneming. Een onderneming moet begrijpbaar zijn voor iedereen die er een cruciale rol in moet vervullen. Maar jammer genoeg zien we nog veel te vaak dat medewerkers doorgroeien naar een verantwoordelijke functie omdat ze hun vorige rol uitstekend hebben vervuld, zonder dat ze hiervoor de nodige bijscholing hebben gekregen. Dergelijke medewerkers verdienen nochtans een investering in hun persoonlijke groei, en hun onderneming zal hier snel de vruchten van plukken.

Ten tweede wil Upstream inzicht bieden in menselijke interactie. Een bedrijf draait op mensen. Dat zijn zowel medewerkers, als klanten, als leveranciers. En een goed begrip van menselijke communicatiestijlen en onderliggende behoeften en attitudes is essentieel om deze interacties te begrijpen en in goede banen te leiden. In alles wat we aanleren staat daarom een begrip van menselijke interactie centraal.

Ons doelpubliek Bijscholen Workshops
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief