Bierkaartje: Business Model

In deze editie zoomen we in op het linker luik van de driedelige set kaartjes gericht op 'Bedrijfsstrategie'.

Bierkaartje: Business Model

Bierkaartje: Business Model

Dit kaartje spreekt over kernactiviteiten, kernmiddelen, kernleveranciers, en partners. We omschrijven kort elk onderdeel, en hoe je dit schema kan gebruiken om jouw onderneming beter te begrijpen.


Kernactiviteiten zijn alle handelingen in je onderneming die de klant een toegevoegde waarde kunnen opleveren. Let wel, we zeggen ‘kunnen’. Dat betekent niet dat het altijd lukt. Kernactiviteiten zijn bedrijfshandelingen die de klant ervaart, en zijn vormgegeven om de klant het gewenste gevoel te bezorgen. Het zijn handelingen die voor de klant het verschil maken.

Om de kernactiviteiten op een tijdslijn te zetten wordt ook welk eens een customer journey gebruikt, maar op de zin en onzin van dit schema komen we in een latere editie terug.

Je kernmiddelen zijn alle onderdelen die je nodig hebt om die activiteiten vorm te geven. Stel bijvoorbeeld dat je een kmo bent die elektrische installaties doet voor haar cliënteel. En de slogan van de firma is "Op ons kan je rekenen". De toegevoegde waarde is dus gemoedsrust (zie het vorige bierkaartje “Toegevoegde waarde”), en het onmisbare kernmiddel is dan 'technische kennis'.

Kort gezegd zijn kernmiddelen dus de 'ingrediënten' van de unieke saus die jouw bedrijf onderscheidt van de concurrentie. Als je bedrijf gaat groeien heb je meer ingrediënten nodig.

Je kernleveranciers zijn partijen die jouw firma iets leveren waar je geen eigendom van kan eisen, maar waarvan je wel afhankelijk bent. Als we het vorige voorbeeld terugnemen van de firma die elektrische installaties doet, dan is het personeel een kernleverancier van die technische kennis. Want hoe graag je het soms ook zou willen, je kan personeel niet bezitten.

Deze drie elementen zijn alle drie kritische groeifactoren voor ondernemingen die naar een volgend niveau willen in hun omzet. Een grote fout die we zien gebeuren is dat men niet beseft welke activiteiten een effectieve meerwaarde biedt aan de klant. Een ander gebrek is dat de kernmiddelen niet duidelijk gedefinieerd zijn. Hierdoor weet men niet waar men tekort aan gaat hebben wanneer een onderneming begint te groeien (bijvoorbeeld technische kennis). Een derde fout die vaak gemaakt wordt is het gebrek aan goede afspraken met de kernleveranciers.

Het laatste onderdeel van het bierkaartje laat plaats om na te denken over partnerships. In essentie gaat het over de vraag "Wie levert aan hetzelfde doelpubliek een gelijkaardige toegevoegde waarde, zonder een concurrentiële activiteit te ontplooien?". Die soort partner is vaak iemand die voor of na jouw dienstverlening komt bij dezelfde klant, zoals stukadoors en schilders, of een verhuisfirma en een schoonmaakbedrijf. In principe zouden beide bedrijven hun cliënteel kunnen delen met elkaar en zouden ze er allebei beter van worden. Vaak zien we dat dergelijke partnerships uitmonden in meer gestructureerde samenwerkingen of dat ze zelfs samensmelten tot één onderneming.


Wanneer je het kaartensetje 'Bedrijfsstrategie' (bestaande uit 'Business Model', 'Toegevoegde Waarde', 'Communicatiekanalen' en 'Segmentatie') samenlegt heb je een overzicht van je ganse onderneming, en weet je waar je nog wat werk aan de winkel hebt.

delen
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief